Specialpædagogisk massage til børn med særligt behov

Det er en massage, som er tilrettelagt til det enkeltes barns behov.

Har dit barn svært ved at danne relationer til andre børn i skolen/institutionen og går dit barn ofte alene ,omkring? Måske oplever du at dit barn ofte er udsat for drillerier eller mobning?

Oplever du at dit barn er indesluttet, anspændt og måske ked af det? Eller er dit barn urolig og måske stresset?

Ovenstående er ofte årsag til dårlig trivsel og hermed dårlig nattesøvn.

Har dit barn taktile problemer? som ofte giver barnet problemer med at trives sammen med andre.

Eller er dit barn hyperaktiv, hvilket kan være en overreagerende opmærksomhed, hvilket gør at dit barn bliver forstyrret af for mange sanseindtryk og har brug for afskærmning.

Her er en tilpasset massage godt for dit barn, så det oplever en rolig og afspændende massage,hvor dit barn på en positiv måde finder ro i sig selv.

Hvorimod har dit barn svært ved at følge med i skolen, er ukoncentreret og får derfor ikke gjort opgaverne færdige. Og samtidig har svært ved at være sammen med andre børn i legen. Måske har dit barn tendens til at falde i staver og i søvn i skolen?

De fleste børn, som har det på denne måde, prøver at holde sig selv igang på forskellige måder, det gør barnet  for at stimulerer sig selv, da disse børn har en underreagerende opmærksomhed. 

Disse børn bliver ofte opfattet af andre børn som anderledes, støjende, drilagtige eller mærkelige. Derfor bliver de ofte holdt uden for de sociale relationer med andre børn eller drillet af andre børn.

Her er berøring og tilpasset massage et godt redskab i forhold til at stimulerer barnet til mere vågenhed. Sammen med gode råd om redskaber. som kan anvendesi hverdagen til at hjælpe barnet.