Massage til børn

Er dit barn stresset, ked af det eller har det ondt i kroppen. Så kan det være et udtryk for at dit barn har behov for ro eller et frirum til at kunne slappe af fra den travle hverdag. Eller har dit barn brug for lidt forkælelse?

Mange børn i dag har en stresset hverdag, med skole og fritidsaktiviteter og hvor deres forældre har travlt på arbejdsmarkedet men også når de kommer hjem hvor der er mange praktiske ting der skal falde på plads. Der er ofte kun få timer i døgnet, hvor der er tid til nærvær sammen i den tætte familie. Det sætter store krav til børnene i forhold til deres trivsel, tillid og tryghed for at kunne indgå i de sociale relationer i skolen/institutionen, samt i de forskellige fritidsaktiviteter, som barnet går til.

Her er massage og berøring et godt redskab, til at hjælpe barnet. Berøring er fundamental i forhold til at barnet har det godt og trives. Det styrker barnets selvtillid, tillid til andre og ikke mindst barnets selvværd, hvilket til sammen, giver barnet en tryghed i de sociale relationer.

Massage og berøring er godt for barnets sansning, barnet får større kropsbevidsthed og bevidsthed om egne grænser, som er vigtigt for at undgå mobning.